Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phú Cường

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcsphucuong@edu.viettel.vn